Eğitim Programlarımız

Anasayfa
telefon telefon
FacebookTwitter
Akd Kids
BRANŞ DERSLERİ

Her Sınıfta İki Öğretmen

AKD Kids' lerde her sınıfta biri sadece Ä°ngilizce konuÅan diÄeride sadece Türkçe konuÅan 2 ayrı öÄrenmen vardır. Bu sayede hiç bir çocuÄumuz gözden kaçmaz .

Bu program Akdeniz Üniversitesi ÖÄretim Görevlilerinin gözetiminde uygulanmakta olup, temel mantık olarak 2 farklı dili konuÅan anne ve babası olan çocukların daha 3-4 yaÅlarına geldiklerinde Alman annesi ile Almancayı rahatlıkla konuÅurken Türk babası ile yine aynı rahatlıkta Türkçe iletiÅim kurabilmesi mantıÄı ile hazırlanmıÅtır.

Bu eÄitim modelinde öÄrencinin günde 8-9 saatini beraber geçirdiÄi öÄretmenler, eÄitim sırasında ebeveynlerinin yerine geçtiÄi için bu öÄretmenlerden Ä°ngilizce öÄretmeni olanı sadece Ä°ngilizce konuÅarak (ama öÄrencisini anlayarak) Ä°ngilizce konuÅmanın doÄal bir süreç olduÄunu öÄrenciye gözlemletir.

Bu sayede çocuÄumuz Ä°ngilizce konuÅmanın özel bir durum olmadıÄını ve hayatın olaÄan akıÅı içinde bir iletiÅim metodu olduÄunu ve öÄretmeni ile iletiÅim kurması için bu metodu kullanması gerektiÄini anlar.

Kısaca çocuklarımıza "Haydi, size Ä°ngilizce öÄretiyoruz, bu ders Ä°ngilizce dersi!" diyerek baÅladıÄımız ve bugüne kadar baÅarısız olan diÄer eÄitim metodlarından farklı olarak AKD Kids® EÄitim Kurumlarında Ä°ngilizce, derslerin içinde ve hepsinde doÄal bir paylaÅma süreci olduÄu için okul öncesi eÄitim kurumlarımız Ä°ngilizce eÄitiminde inanılmaz baÅarılı sonuçlar elde etmektedir.

   
 
 
 
 
 

AKD Kids Anaokulu'na Hoşgeldiniz!
 Akd Kids Anaokulu
EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ HIZLI MENÜLER BİZE ULAŞIN
  Her Sınıfta 2 Öğretmen   Hakkımızda  

  Çift Anadil   Foto Galeri  
  Avrupa Dil Portfolyosu   Yemek Menüsü  
  Organik Gıda ve Hijyen   Online Kayıt  
  Eğitim Programları   İletişim  
   
Web Tasarım : Dnz Web Dizayn